Avdrag vid badrumsrenovering

Det finns två avdrag som kan användas vid en badrumsrenovering. Det ena avdraget sker direkt när fakturan betalas och den andra när bostaden en dag säljs.

Rotavdraget

När offerter beställs på en badrumsrenovering kommer byggföretagen att presentera priset både före och efter rotavdrag. De allra flesta privatpersoner använder detta avdrag för att därmed få ett lägre pris. Men det krävs då att personen inte redan utnyttjat hela beloppet för det gällande året.

Under ett kalenderår får rot- och rutavdraget tillsammans uppgå till 50 000 kr per person. Varje gång det används registreras det hos Skatteverket vilket även innebär att det, i inloggat läge, går att se kvarvarande belopp att utnyttja.

Via avdraget blir arbetskostnaden 30 % lägre. Det är nämligen enbart arbetskostnaden som avdraget gäller för – inte material. För att få detta behöver personnummer samt fastighetsbeteckning anges till byggföretaget.

All administration kring avdraget sker av byggföretaget och det ska framgå tydligt på fakturan hur stor summa som använts för rot. Det är även möjligt att dela upp kostnaden för en badrumsrenovering mellan två personer. På detta sätt kan bägge personernas avdrag utnyttjas på samma byggprojekt.

För att kunna få rotavdrag krävs att personen betalat skatt under det kalenderår som avdraget är tänkt att utnyttjas. Detta utifrån att det just är ett skatteavdrag.

Avdragsgill kostnad vid försäljning

Det är viktigt att spara alla kvitton efter en badrumsrenovering. Det gäller då enbart själva renoveringen för de som tycker att badrumsrenovering är onödigt och inte för lös egendom/möblering. Exempelvis ska kvitton sparas från det byggföretag som utfört uppdraget likväl som kostnad för toalett, badkar, dusch, handfat och kakel. När sedan bostaden säljs kommer denna summa kunna dras av från eventuell vinst vid försäljningen.

Gränsen är 5 år

Avdrag för badrumsrenovering får göras i det fall som denna renovering genomförts under de senaste 5 åren. Genom att spara alla kvitton, på samtliga renoveringar som sker, i en pärm är det lätt att ha kontroll på att enbart de 5 senaste årens kvitton sparas.

Värdehöjande

För att kostnaden ska vara avdragsgill krävs det att den ska vara värdehöjande. Att göra en badrumsrenovering innebär alltid detta. Det är extremt ovanligt att någon väljer att göra en badrumsrenovering och bibehåller exakt samma standard – då finns ju ingen anledning att renovera.

Minst 5000 kr under ett år

Ett ytterligare krav, för att ta upp kostnaden vid försäljning, är att kostnaden ska varit minst 5000 kr under ett år. En badrumsrenovering kostar betydligt mer än så men om åtgärder sker därefter kan det skapa kostnader för några tusenlappar. I vissa fall kan det alltså vara smart att planera renoveringarna så att kostnaden under ett år blir minst 5000 kr.

Ska en badrumsrenovering ske genom att enbart ny målarfärg appliceras är det sällan som kostnaden uppgår till 5000 kr. Men genom att även byta en innerdörr i vardagsrummet kanske totalkostnaden går över nivån.

I det fall som kostnader tas upp från en badrumsrenovering (eller annan renovering) är det summan som betalats via faktura efter rot. Om renoveringen kostade 100 000 kr kan därmed 30 000 dras i rot och därefter 70 000 kr vid försäljning för att minska reavinsten.