Posted on

Vad är en autoklav?

En autoklav är en typ av tryckkokare som används för sterilisering av olika föremål. Det är inte ett verktyg som brukar användas av privatpersoner, utan snarare vid laboratorium och sjukhus. Detta både eftersom autoklaver är ganska dyra, och eftersom privatpersoner oftast inte har ett behov av sådan noggrann sterilisering.

Var används autoklaver?

Autoklaver finns framförallt vid biologiska forskningsinstitutioner, sjukhus och tandvårdsmottagningar. De används för att sterilisera verktyg och annat som måste vara fritt från bakterier och virus. Inom vården är detta viktigt för att förhindra smittspridning, och inom biologin är detta viktigt framför allt för att man inte vill ha mikroorganismer utifrån som påverkar resultaten av experiment. De kan även användas för sterilisering av livsmedel. read more