Posted on

Snyggare badrum – utan badrumsrenovering!

Med en kostnad på 80 – 120 000 kr är det många som drar sig för att göra en badrumsrenovering – om det inte verkligen måste genomföras. Samtidigt kan badrumsmatta från 80-talet se slitet, fult och gammalt ut. Genom att vara kreativ finns flera lösningar. Få snyggare badrum, utan en dyr badrumsrenovering!

Alltid renovering vid fukt

Upptäcks skador på fuktspärren eller fukt bakom ytskiktet bör definitivt vidare undersökning och troligtvis en badrumsrenovering ske. I annat är risken att spridningen av fukten ökar och ytterligare skador uppstår. Önskas en badrumsrenovering ske främst ur ett estetiskt perspektiv kan däremot betydligt billigare alternativ väljas.

Se över fogarna – kakel och klinkers

Ett gammalt badrum med kakel och klinkers kan ha missfärgade fogar. Det är i fogarna som smuts och mögel lättast frodas. Det finns speciellt rengöringsmedel för fogar och genom att rengöra dem kan stor skillnad skapas. Det är även möjligt att måla om dem i andra färger om så önskas.

För den som inte orkar göra jobbet själv kan en städfirma tas in för rengöring av hela badrummet. Även om de behöver jobba ett par timmar så är kostnaden långt under vad det hade kostat med en komplett badrumsrenovering.

Måla målningsbara ytor

Alla ytor som är målade – kan målas om. Därmed finns både möjlighet att förbättra färgen eller byta till annan kulör. Är det ett våtrum är det mycket viktigt att speciell våtrumsfärg används. En färg som därmed skapar ett skydd mot att fukten ska spridas till väggarna.

Det är även möjligt att måla på våtrumsmattan. Även här bör speciell färg väljas som är anpassad för just detta ändamål. Önskas våtrumsmattan bytas ut till kakel behöver detta ske i samband med en badrumsrenovering. Tas mattan bort har fuktspärren tagits bort och ska sedan kakel sättas upp behöver ny fuktspärr först monteras.

Kakel – Låt sitta men snygga till

Börja med att göra rent kaklet och måla eventuellt om fogarna. Generellt ska hål undvikas i kaklet och uppstår sprickor ska detta direkt åtgärdas. Med tur behöver ingen badrumsrenovering ske utan enbart en åtgärd så att fukt inte tränger in.

Önskas annat utseende på kaklet kan kakeldekor användas både till delar av golvet och väggen. Dekoren är en tunn plastfilm som enkelt kan monteras mot kakel och klinkers. Utbudet är enormt så med bara en mindre kostnad kan ett gammalt vitt golv med klinkers förvandlas till ett modernt trägolv. Eller varför inte ge badkaret ett trevligare utseende?